Arma provodka

Armaturne mreže, CBR obrađeni, ograde, kapije, gaboni

Obrada betonskog gvožđa i toplovaljane žice

Mreža, binori, šipka, žica, obradjeno gvoždje, remenate, gabioni, distanceri, panelne ograde, cinkovanje galvansko, bojenje prahom.

Sistem kvaliteta

Arma je zajedno sa drugim privrednim subjektima osamdesetih godina prošlog veka pre svega MilanVidak Futog preko ŽIČNE INDUSTRIJE Jugoslavije bila pionir u uvodjenju standarda za proizvodnju proizvoda od žice prvenstveno armaturnih mreža.Posebna pažnja posvećena je kontroli kvaliteta te nabavljamo opremu za mehaničko ispitivanje kvaliteta proizvoda.

Laboratorija

Laboratorija je opremljena savremenim aparatima i uređajima, kao što su:

– Hidraulična mašina za ispitivanje materijala zatezanjem i pritiskanjem
– Mašina za ispitivanje materijala zatezanjem i pritiskanjem
– Hidraulična mašina za ispitivanje materijala zatezanjem i pritiskanjem

Ispitivanja se vrše metodama koje propisuje standard SRPS EN 10080:2008 što je u skladu sa Uredbom o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona (Sl. glasnik RS, br. 35/2015).

ARMA PROVODKA

Naš fokus je uvek bio da izgradimo odnose sa klijentima kroz dosledno snabdevanje proizvoda najvišeg kvaliteta i najbolju uslugu za korisnike.

Mehanička ispitivanja betonskog čelika:

Ispitivanje betonskog čelika zatezanjem
Ispitivanje betonskog čelika savijanjem
Merenje geometrijskih karakteristika
Određivanje relativne površine rebra
Određivanje odstupanja od nominalne mase po dužnom metru
*prema standardima SRPS EN ISO 15630-1:2011, SRPS EN ISO 6892-1:2012, SRPS EN ISO 7438:2011

Mehanička ispitivanja zavarene mreže:

Ispitivanje zatezanjem
Ispitivanje savijanjem
Određivanje sile smicanja zavarenog spoja
Merenje geometrijskih karakteristika
Određivanje relativne površine rebra
Određivanje odstupanja od nominalne mase po dužnom metru
U toku je postupak akreditacije laboratorije.

ARMA

ZAŠTO IZABRATI NAS

Odličan kvalitet, blagovremena isporuka, razumna cena, dobra usluga su neki od naših ciljeva a sve u svrhu zadovoljnog kupca. Osvojili smo pohvale većine novih i starih kupaca. Kompanija ima naprednu opremu i tehnologiju, naučno interno upravljanje i strogi sistem osiguranja kvaliteta. Fabrika je zasnovana na iskrenosti i ima dobru reputaciju, kojoj veruju domaći i strani kupci.