Arma provodka

Armaturne mreže, CBR obrađeni, ograde, kapije, gaboni

Obrada betonskog gvožđa i toplovaljane žice

Mreža, binori, šipka, žica, obradjeno gvoždje, remenate, gabioni, distanceri, panelne ograde, cinkovanje galvansko, bojenje prahom.

Hladno valjana žica

Arma proizvodi čeličnu žicu (ø1,8– ø12 mm)

Postupkom hladnog vučenja prerađuje se toplo valjana žica, čije karakteristike moraju da budu u skladu sa standardom SRPS EN ISO 16120:2012

Proizvedena hladno vučena čelična žica je po dimenzijama, mehaničkim karakteristikama, konfiguraciji površine i hemijskom sastavu u potpunosti usklađena sa standardom SRPS EN 10080:2008

Asortiman

izrađuju se dva tipa hladno vučene čelične žice:

Glatka, AŽG B500A prečnika ø1,8 – ø12 (mm)

Rebrovana, AŽR B500A prečnika ø4 – ø12 (mm)

Primena

Ovako dobijena hladno vučena čeližna žica koristi se za izradu zavarenih armaturnih mreža, rešetkastih armaturnih nosača,panelnih ograda,eksera,gabiona,distancera kao i za namene koje zadovoljavaju raznovrsne potrebe u građevinarstvu.

Mehaničke i dimenzionalne karakteristike

d* – nazivni prečnik žice

Oznaka žice Konvencionalni napon tečenja Rp02 Odnos zatezne čvrstoće I konvencionalnog napona tečenja Ukupno izduženje pri maksimalnoj sili Agt Savijanje
MPa  %  mm [0]
 AŽR(G) B500A  min. 500 max. 650  min. 1,05  min 2,5  3 d* 180
ARMA

ZAŠTO IZABRATI NAS

Odličan kvalitet, blagovremena isporuka, razumna cena, dobra usluga su neki od naših ciljeva a sve u svrhu zadovoljnog kupca. Osvojili smo pohvale većine novih i starih kupaca. Kompanija ima naprednu opremu i tehnologiju, naučno interno upravljanje i strogi sistem osiguranja kvaliteta. Fabrika je zasnovana na iskrenosti i ima dobru reputaciju, kojoj veruju domaći i strani kupci.