Arma provodka

Armaturne mreže, CBR obrađeni, ograde, kapije, gaboni

Obrada betonskog gvožđa i toplovaljane žice

Mreža, binori, šipka, žica, obradjeno gvoždje, remenate, gabioni, distanceri, panelne ograde, cinkovanje galvansko, bojenje prahom.

Binori

Binor čine dve uzdužne šipke u donjem i jedna u gornjem pojasu koje su međusobno povezane sa dijagonalnim šipkama postupkom elektrootpornog tačkastog zavarivanja.

Po svojoj konstrukciji, to je prostorni element zbog čega poseduje određenu krutost neophodnu u fazi montaže.

Mehaničke i dimenzionalne karakteristike

Binor se proizvodi od hladno vučene glatke (EŽG B500A) ili orebrene (EŽR B500A) čelične žice koja zadovoljava mehaničke osobine propisane standardom SRPS EN 10080:2008

D1 – Prečnik žice gornjeg pojasa [mm]
D2 – Prečnik žice donjeg pojasa [mm]
D3 – Prečnik žice dijagonala [mm]2
H – Nazivna visina [mm], H1=H+6 [mm], prepust 3mm
B – Nazivna širina, B1=B+2D2+2D3 [mm]
T – Korak dijagonale [mm]
L – Dužina nosača [mm]
α – Ugao savijanja dijagonale [˚]

Primena

Primenom rešetkastih armaturnih nosača postiže se ušteda na količini materijala i vremena jer se izbegava dugotrajan rad na ugrađivanju klasičnih armature što samim tim skraćuje vreme građenja objekata. To su u glavnom međuspratne i krovne konstrukcije u visokogradnji kao npr: stamberni objekti, industrijske hale, objekti javnog karaktera (bolnice, škole i sl).

Tip binora Nazivna visina H Nazivna širina B Prečnik žice Masa
Gornji pojas D1 Donji pojas D2 Dijagonale D3
mm mm mm mm mm kg/m
Ab 90 90 78 7 7 4,2 1,240
Ab 120/A 120 78 7 7 4,0 1,235
Ab 120 120 78 7 7 4,2 1,290

Napomena: Po želji kupca žice gornjeg i donjeg pojasa se mogu rebrovati, dok se dijagonale rade od glatke žice
Standardna dužina binora L=12000mm
Minimalna dužina binora L=1200mdužina nosača L mora biti deljiva sa 100 nazivna visina binora je spoljašna visina H koja ne uključuje prepuste od 3mm (ukupna visina H1=H+6mm)

ARMA

ZAŠTO IZABRATI NAS

Odličan kvalitet, blagovremena isporuka, razumna cena, dobra usluga su neki od naših ciljeva a sve u svrhu zadovoljnog kupca. Osvojili smo pohvale većine novih i starih kupaca. Kompanija ima naprednu opremu i tehnologiju, naučno interno upravljanje i strogi sistem osiguranja kvaliteta. Fabrika je zasnovana na iskrenosti i ima dobru reputaciju, kojoj veruju domaći i strani kupci.