Arma provodka

Armaturne mreže, CBR obrađeni, ograde, kapije, gaboni

Obrada betonskog gvožđa i toplovaljane žice

Mreža, binori, šipka, žica, obradjeno gvoždje, remenate, gabioni, distanceri, panelne ograde, cinkovanje galvansko, bojenje prahom.

Zavarene armaturne mreže

U građevinarstvu zavarene armaturne mreže imaju veoma široku primenu: u visokogradnji (temelji, ploče, zidovi, stepeništa), u niskogradnji (putevi, mostovi, potporni zidovi, tuneli), hidrotehnici (brane, kanali) i dr.

Orebrene hladno vučene čelične žice međusobno ukrštene pod pravim uglom, a zatim spojene elektrootpornim zavarivanjem na mestu ukrštanja, proizvodi se armaturna mreža. Ovu mrežu osim vrhunskih mehaničkih karakteristika, posebno odlikuje kvalitet vara .

Mehaničke i dimenzionalne karakteristike

1. Mehaničke karakteristike

Zavarena armaturna mreža se izrađuje od orebrene hladno vučene čelične žice, prečnika ø4 – ø12 mm ili glatke hladno vučene čelične žice, , prečnika ø4 – ø12 mm čije su mehaničke karakteristike propisane standardom SRPS C.B6.013: – konvencionalni napon tečenja minimum Rp0,2= 500 —N mm2 – zatezna čvrstoća (granica kidanja) minimum Rm = 560 —N mm2 – relativno izduženje minimum A11,3=6%

2. Dimenzionalne karakteristike mreže

a – osno rastojanje uzdužnih žica [mm]
t – osno rastojanje poprečnih žica [mm] uslov t ≤ 3a i (a+t) ≤ 400 mm
L – dužina mreže [mm]
B – širina mreže [mm]
D – prečnik uzdužnih žica [mm] d – prečnik poprečnih žica [mm]
X1,X2 – prepust uzdužnih žica [mm]; 10mm ≤ X1,X2 ≤—t 2
Y1,Y2 – prepust poprečnih žica [mm]; 10mm ≤ Y1,Y2 ≤—a 2

U okviru proizvodnog programa armaturnih mreža moguće su mnogobrojne kombinacije uzdužnih i poprečnih žica (ø4 – ø12) i rastojanja 50 – 250 mm, (uzdužni korak min 100) pri čemu je ponuđen sledeći asortiman:

  • Uzdužno nosive, R – mreže (detalji u tabeli): žice su ukrštene u obliku pravougaonika, a nosiva je uzdužna žica, (at), pri čemu su nosive poprečne žice
  • Mreže za vertikalnu gradnju zidova, Rx,Qx mreže, identična je R-mreži i Q-mrežI, osim što su prepusti na jednoj strani mnogo duži od prepusta na drugoj,a definišu se prema konkretnim potrebama.
  • Specijalne mreže po posebnoj narudžbini, S-mreža dužina (L) i širina (B) se menja, a masa mreže se posebno izračunava gde je Lmax = 6000mm Bmax = 2500mm Lmin = 3000mm Bmin = 1250mm øD – profil uzdužne žice je konstantan celom širinom mreže ød – profil poprečne žice je konstantan celom dužinom mreže uzdužno rastojanje a1, a2…an….min 100mm poprečno rastojanje t1, t2… tn.. min 50mm

Uzdužno nosive, R – mreže

žice su ukrštene u obliku pravougaonika, a nosiva je uzdužna žica

Obostrano nosive, Q – mreže

žice su ukrštene u obliku kvadrata (a=t), a nosive su i uzdužne i poprečne žice

Poprečno nosive, T – mreže

žice su ukrštene u obliku pravougaonika (a>t), pri čemu su nosive poprečne žice

Mreže za vertikalnu gradnju zidova, Rx mreže

identična je R – mreži, osim što su prepusti na jednoj strani mnogo duži od prepusta na drugoj, a definišu se prema konkretnim potrebama

Mreže za vertikalnu gradnju zidova, Qx mreže

identična je Q – mreži, osim što su prepusti na jednoj strani mnogo duži od prepusta na drugoj, a definišu se prema konkretnim potrebama

Specijalne mreže po posebnoj narudžbini, S – mreža

dužina (L) i širina (B) se menja, a masa mreže se posebno izračunava

ARMA

ZAŠTO IZABRATI NAS

Odličan kvalitet, blagovremena isporuka, razumna cena, dobra usluga su neki od naših ciljeva a sve u svrhu zadovoljnog kupca. Osvojili smo pohvale većine novih i starih kupaca. Kompanija ima naprednu opremu i tehnologiju, naučno interno upravljanje i strogi sistem osiguranja kvaliteta. Fabrika je zasnovana na iskrenosti i ima dobru reputaciju, kojoj veruju domaći i strani kupci.