English
English
mail
office@arma.rs
phone
+381 21 770 520
ARMA
R mreze

• Arma - Ograde, kapije, armaturne mreže •

ARMA logo

Uzdužno nosive R mreže

Dimenzionalne karakteristike mreže

a – osno rastojanje uzdužnih žica [mm]
t – osno rastojanje poprečnih žica [mm]
uslov t ≤ 3a i (a+t) ≤ 400 mm
L – dužina mreže [mm]
B – širina mreže [mm]
D – prečnik uzdužnih žica [mm]
d – prečnik poprečnih žica [mm]
X1, X2 – prepust uzdužnih žica [mm] formula 001
Y1, Y2 – prepust poprečnih žica [mm] formula 001
formula 003

Oznaka
mreže
[tip]
Prečnik žice Rastojanje žice Dimenzija mreže Masa mreže
Uzdužna
D
mm
Poprečna
d
mm
Uzdužno
a
mm
Poprečno
t
mm
Dužina
L
mm
Širina
B
mm
Po m2
Kg/m2
Komadna
Kg/kom
R 84 4,0 4,0 150 250 6000 2150 1,098 14,158
R 126 4,0 4,0 100 250 6000 2150 1,423 18,359
R 131 5,0 4,0 150 250 6000 2150 1,485 19,158
R 139 4,2 4,2 100 250 6000 2150 1,567 20,213
R 166 4,6 4,2 100 250 6000 2150 1,784 23,013
R 188 6,0 4,2 150 250 6000 2150 2,005 25,861
R 196 5,0 4,2 100 250 6000 2150 2,032 26,212
R 221 6,5 4,6 150 250 6000 2150 2,357 30,409
R 238 5,5 4,2 100 250 6000 2150 2,373 30,612
R 257 7,0 5,0 150 250 6000 2150 2,750 35,478
R 283 6,0 4,2 100 250 6000 2150 2,735 35,278
R 331 6,5 4,6 100 250 6000 2150 3,212 41, 438
R 335 8,0 5,0 150 250 6000 2150 3,406 43,932
R 378 8,5 5,0 150 250 6000 2150 3,758 48,477
R 385 7,0 5,0 100 250 6000 2150 3,743 48,289
R 424 9,0 6,0 150 250 6000 2150 4,413 56,929
R 442 7,5 5,5 100 250 6000 2150 4,342 56,008
R 503 8,0 6,0 100 250 6000 2150 4,979 64,231
R 524 10,0 6,0 150 250 6000 2150 5,245 67,655
R 636 9,0 6,0 100 250 6000 2150 6,054 78,097
R 785 10,0 6,0 100 250 6000 2150 7,281 93,928
R 753 12,0 8,0 150 250 6000 2150 7,853 101,305
R 1130 12,0 8,0 100 200 6000 2150 11,172 144,120

Napomena: Pored navedenih mreža u tabeli proizvode se i ostali tipovi mreža predviđeni standardom.

Arma
Armaturne mreže

Armaturne mreže

Binori

Binori

Čelična šipka hladno vučena

Čelična šipka hladno vučena

Hladno valjana žica

Hladno valjana žica

Distanceri

Distanceri

Gabioni

Gabioni

Remenate

Remenate

Ogradni sistemi

Ogradni sistemi

Arma

Kvalitet na 1 mestu

Arma

telefon

Telefon :+381 21 770 520

mail

E-mail : office@arma.rs

google maps

Pozicija na mapi : Arma

ograda

ARMA

JNA 137,
21426 Bač,
Srbija

Telefon:+381 21 770 520
Telefon:+381 21 772 310
Telefon:+381 21 772 288
Faks:+381 21 771 797

Email: office@arma.rs

Arma

100% KVALITET

mreža, binori, šipka, žica, obradjeno gvoždje, remenate, gabioni, distanceri, panelne ograde, cinkovanje galvansko, bojenje prahom

    RADNO VREME


Ponedeljak - Petak "07:00" - "17:00"
Subota "09:00" - "15:00"
Prijavite se da Vas poštom obaveštavamo o najnovijim akcijama i dešavanjima.
Google plus
Facebook
Li
Twita
© 2016 Arma // All rights reserved
Dizajn Studio Digital , Novi Sad