English
English
mail
office@arma.rs
phone
+381 21 770 520
ARMA
Arma - Ograde, kapije, armaturne mreže

• Arma - Armaturne mreže, ograde, kapije, gabioni •

ARMA logo

SISTEM KVALLITETA

Arma je zajedno sa drugim privrednim subjektima osamdesetih godina prošlog veka pre svega MilanVidak Futog preko ŽIČNE INDUSTRIJE Jugoslavije bila pionir u uvodjenju standarda za proizvodnju proizvoda od žice prvenstveno armaturnih mreža.Posebna pažnja posvećena je kontroli kvaliteta te nabavljamo opremu za mehaničko ispitivanje kvaliteta proizvoda.

Laboratorija je opremljena savremenim aparatima i uređajima, kao što su:

Hidraulična mašina za ispitivanje materijala zatezanjem i pritiskanjem
Mašina za ispitivanje materijala zatezanjem i pritiskanjem
Hidraulična mašina za ispitivanje materijala zatezanjem i pritiskanjem
ispitivanja se vrše metodama koje propisuje standard SRPS EN 10080:2008 što je u skladu sa Uredbom o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona (Sl. glasnik RS, br. 35/2015).

Mehanička ispitivanja betonskog čelika:

Ispitivanje betonskog čelika zatezanjem
Ispitivanje betonskog čelika savijanjem
Merenje geometrijskih karakteristika
Određivanje relativne površine rebra
Određivanje odstupanja od nominalne mase po dužnom metru
*prema standardima SRPS EN ISO 15630-1:2011, SRPS EN ISO 6892-1:2012, SRPS EN ISO 7438:2011

Mehanička ispitivanja zavarene mreže:

Ispitivanje zatezanjem
Ispitivanje savijanjem
Određivanje sile smicanja zavarenog spoja
Merenje geometrijskih karakteristika
Određivanje relativne površine rebra
Određivanje odstupanja od nominalne mase po dužnom metru
U toku je postupak akreditacije laboratorije.

Arma
Armaturne mreže

Armaturne mreže

Binori

Binori

Čelična šipka hladno vučena

Čelična šipka hladno vučena

Hladno valjana žica

Hladno valjana žica

Distanceri

Distanceri

Gabioni

Gabioni

Remenate

Remenate

Ogradni sistemi

Ogradni sistemi

Arma

Kvalitet na 1 mestu

Arma

telefon

Telefon :+381 21 770 520

mail

E-mail : office@arma.rs

google maps

Pozicija na mapi : Arma

ograda

ARMA

JNA 137,
21426 Bač,
Srbija

Telefon:+381 21 770 520
Telefon:+381 21 772 310
Telefon:+381 21 772 288
Faks:+381 21 771 797

Email: office@arma.rs

Arma

100% KVALITET

mreža, binori, šipka, žica, obradjeno gvoždje, remenate, gabioni, distanceri, panelne ograde, cinkovanje galvansko, bojenje prahom

    RADNO VREME


Ponedeljak - Petak "07:00" - "17:00"
Subota "09:00" - "15:00"
Prijavite se da Vas poštom obaveštavamo o najnovijim akcijama i dešavanjima.
Google plus
Facebook
Li
Twita
© 2016 Arma // All rights reserved
Dizajn Studio Digital , Novi Sad