English
English
mail
office@arma.rs
phone
+381 21 770 520
ARMA
Hladno valjana zica

• Arma - Ograde, kapije, armaturne mreže •

ARMA logo

Hladno valjana žica

Arma proizvodi čeličnu žicu (ø1,8– ø12 mm)

Postupkom hladnog vučenja prerađuje se toplo valjana žica, čije karakteristike moraju da budu u skladu sa standardom SRPS EN ISO 16120:2012

Proizvedena hladno vučena čelična žica je po dimenzijama, mehaničkim karakteristikama, konfiguraciji površine i hemijskom sastavu u potpunosti usklađena sa standardom SRPS EN 10080:2008

Hladno valjana zica

Mehaničke i dimenzionalne karakteristike

d* – nazivni prečnik žice

Oznaka žice Konvencionalni napon tečenja Rp02 Odnos zatezne čvrstoće I konvencionalnog napona tečenja Ukupno izduženje pri maksimalnoj sili Agt Savijanje
MPa  %  mm [0]
 AŽR(G) B500A  min. 500 max. 650  min. 1,05  min 2,5  3 d* 180

 

ASORTIMAN


izrađuju se dva tipa hladno vučene čelične žice:

Glatka, AŽG B500A prečnika ø1,8 – ø12 (mm)
hladno valjana zica

Sekvence u proizvodnji hladno valjane GLATKE čelične žice

Rebrovana, AŽR B500A prečnika ø4 – ø12 (mm)
hladno valjana zica

Sekvence u proizvodnji hladno valjane REBROVANE čelične žice

Primena


Ovako dobijena hladno vučena čeližna žica koristi se za izradu zavarenih armaturnih mreža, rešetkastih armaturnih nosača,panelnih ograda,eksera,gabiona,distancera kao i za namene koje zadovoljavaju raznovrsne potrebe u građevinarstvu.

Arma
Armaturne mreže

Armaturne mreže

Binori

Binori

Čelična šipka hladno vučena

Čelična šipka hladno vučena

Hladno valjana žica

Hladno valjana žica

Distanceri

Distanceri

Gabioni

Gabioni

Remenate

Remenate

Ogradni sistemi

Ogradni sistemi

Arma

Kvalitet na 1 mestu

Arma

telefon

Telefon :+381 21 770 520

mail

E-mail : office@arma.rs

google maps

Pozicija na mapi : Arma

ograda

ARMA

JNA 137,
21426 Bač,
Srbija

Telefon:+381 21 770 520
Telefon:+381 21 772 310
Telefon:+381 21 772 288
Faks:+381 21 771 797

Email: office@arma.rs

Arma

100% KVALITET

mreža, binori, šipka, žica, obradjeno gvoždje, remenate, gabioni, distanceri, panelne ograde, cinkovanje galvansko, bojenje prahom

    RADNO VREME


Ponedeljak - Petak "07:00" - "17:00"
Subota "09:00" - "15:00"
Prijavite se da Vas poštom obaveštavamo o najnovijim akcijama i dešavanjima.
Google plus
Facebook
Li
Twita
© 2016 Arma // All rights reserved
Dizajn Studio Digital , Novi Sad