English
English
mail
office@arma.rs
phone
+381 21 770 520
ARMA

 

• Arma - Cenovnici •

Arma
Arma
Ograde
Cinkovanje i farbanje

Napomena o odgovornosti

Arma održava svoje web stranice kako bi unapredila pristup javnosti informacijama o svojim incijativama. Naš cilj je osigurati da su informacije na ovoj stranici ažurirane i ispravne. Ako nam ukažete na moguće pogreške mi ćemo pokušati da ih ispravimo.

Međutim, Arma nije odgovorna za sadržaj materijala na ovoj stranici. Materijali:

- sadrže isključivo informacije opšte prirode koje se ne odnose na specifične okolnosti bilo koje individue ili institucije;
- nisu uvek sveobuhvatni, potpuni, tacni ili azurirani;
- se ne mogu smatrati stručnim ili pravnim savetima.

Molimo vas da imate na umu da vam ne možemo pružiti garancije da on-line dokumenti u potpunosti odgovaraju svojim orginalima ili službeno usvojenim tekstovima.

Cilj nam je smetnje uzrokovane tehničkim pogreškama svesti na najmanju moguću meru. Usprkos tome, neki podaci ili informacije na našoj stranici mogu biti izrađeni ili strukturirani u datotekama ili formatima koji nisu bez pogrešaka i ne možemo garantovati da naše usluge neće biti prekinute ili na drugi način ometene takvim problemima. Arma ne prihvata nikakvu odgovornost u vezi s takvim problemima koji su posledica upotrebe ove stranice.

Ova napomena nije u suprotnost sa zahtevima koji proizilaze iz državnih zakona, niti se njom želi ukinuti odgovornost za pitanja, koja možda nisu oslobođena odgovornosti u skladu sa ovim zakonima.

Arma
Armaturne mreže

Armaturne mreže

Binori

Binori

Čelična šipka hladno vučena

Čelična šipka hladno vučena

Hladno valjana žica

Hladno valjana žica

Distanceri

Distanceri

Gabioni

Gabioni

Remenate

Remenate

Ogradni sistemi

Ogradni sistemi

Arma

Kvalitet na 1 mestu

Arma

telefon

Telefon :+381 21 770 520

mail

E-mail : office@arma.rs

google maps

Pozicija na mapi : Arma

ograda

ARMA

JNA 137,
21426 Bač,
Srbija

Telefon:+381 21 770 520
Telefon:+381 21 772 310
Telefon:+381 21 772 288
Faks:+381 21 771 797

Email: office@arma.rs

Arma

100% KVALITET

mreža, binori, šipka, žica, obradjeno gvoždje, remenate, gabioni, distanceri, panelne ograde, cinkovanje galvansko, bojenje prahom

    RADNO VREME


Ponedeljak - Petak "07:00" - "17:00"
Subota "09:00" - "15:00"
Prijavite se da Vas poštom obaveštavamo o najnovijim akcijama i dešavanjima.
Google plus
Facebook
Li
Twita
© 2016 Arma // All rights reserved
Dizajn Studio Digital , Novi Sad