English
English
mail
office@arma.rs
phone
+381 21 770 520
ARMA
Binori

• Arma - Ograde, kapije, armaturne mreže •

ARMA logo

Binori

Binor čine dve uzdužne šipke u donjem i jedna u gornjem pojasu koje su međusobno povezane sa dijagonalnim šipkama postupkom elektrootpornog tačkastog zavarivanja.

Po svojoj konstrukciji, to je prostorni element zbog čega poseduje određenu krutost neophodnu u fazi montaže.

Mehaničke i dimenzionalne karakteristike

binor se proizvodi od hladno vučene glatke (EŽG B500A) ili orebrene (EŽR B500A) čelične žice koja zadovoljava mehaničke osobine propisane standardom SRPS EN 10080:2008

Binori

D1 – Prečnik žice gornjeg pojasa [mm]
D2 – Prečnik žice donjeg pojasa [mm]
D3 – Prečnik žice dijagonala [mm]2
H – Nazivna visina [mm], H1=H+6 [mm], prepust 3mm
B – Nazivna širina, B1=B+2D2+2D3 [mm]
T – Korak dijagonale [mm]
L – Dužina nosača [mm]
α – Ugao savijanja dijagonale [˚]

Tip binora Nazivna visina H Nazivna širina B Prečnik žice Masa
Gornji pojas D1 Donji pojas D2 Dijagonale D3
mm mm mm mm mm kg/m
Ab 90 90 78 7 7 4,2 1,240
Ab 120/A 120 78 7 7 4,0 1,235
Ab 120 120 78 7 7 4,2 1,290

Napomena:
Po želji kupca žice gornjeg i donjeg pojasa se mogu rebrovati, dok se dijagonale rade od glatke žice
Standardna dužina binora L=12000mm
Minimalna dužina binora L=1200mdužina nosača L mora biti deljiva sa 100 nazivna visina binora je spoljašna visina H koja ne uključuje prepuste od 3mm (ukupna visina H1=H+6mm)

PrimenaPrimenom rešetkastih armaturnih nosača postiže se ušteda na količini materijala i vremena jer se izbegava dugotrajan rad na ugrađivanju klasičnih armature što samim tim skraćuje vreme građenja objekata. To su u glavnom međuspratne i krovne konstrukcije u visokogradnji kao npr: stamberni objekti, industrijske hale, objekti javnog karaktera (bolnice, škole i sl).
Binori

Arma
Armaturne mreže

Armaturne mreže

Binori

Binori

Čelična šipka hladno vučena

Čelična šipka hladno vučena

Hladno valjana žica

Hladno valjana žica

Distanceri

Distanceri

Gabioni

Gabioni

Remenate

Remenate

Ogradni sistemi

Ogradni sistemi

Arma

Kvalitet na 1 mestu

Arma

telefon

Telefon :+381 21 770 520

mail

E-mail : office@arma.rs

google maps

Pozicija na mapi : Arma

ograda

ARMA

JNA 137,
21426 Bač,
Srbija

Telefon:+381 21 770 520
Telefon:+381 21 772 310
Telefon:+381 21 772 288
Faks:+381 21 771 797

Email: office@arma.rs

Arma

100% KVALITET

mreža, binori, šipka, žica, obradjeno gvoždje, remenate, gabioni, distanceri, panelne ograde, cinkovanje galvansko, bojenje prahom

    RADNO VREME


Ponedeljak - Petak "07:00" - "17:00"
Subota "09:00" - "15:00"
Prijavite se da Vas poštom obaveštavamo o najnovijim akcijama i dešavanjima.
Google plus
Facebook
Li
Twita
© 2016 Arma // All rights reserved
Dizajn Studio Digital , Novi Sad