English
English
mail
office@arma.rs
phone
+381 21 770 520
ARMA
zavarena armaturna mreza

• Arma - Armaturne mreže, ograde, kapije, gabioni •

ARMA logo

Zavarene armaturne mreže

U građevinarstvu zavarene armaturne mreže imaju veoma široku primenu: u visokogradnji (temelji, ploče, zidovi, stepeništa), u niskogradnji (putevi, mostovi, potporni zidovi, tuneli), hidrotehnici (brane, kanali) i dr.

orebrene hladno vučene čelične žice međusobno ukrštene pod pravim uglom, a zatim spojene elektrootpornim zavarivanjem na mestu ukrštanja, proizvodi se armaturna mreža. Ovu mrežu osim vrhunskih mehaničkih karakteristika, posebno odlikuje kvalitet vara .

Mehaničke i dimenzionalne karakteristike

Mehaničke karakteristike

zavarena armaturna mreža se izrađuje od orebrene hladno vučene čelične žice, prečnika ø4 – ø12 mm ili glatke hladno vučene čelične žice, , prečnika ø4 – ø12 mm čije su mehaničke karakteristike propisane standardom SRPS C.B6.013: - konvencionalni napon tečenja minimum Rp0,2= 500 —N mm2 - zatezna čvrstoća (granica kidanja) minimum Rm = 560 —N mm2 - relativno izduženje minimum A11,3=6%

Dimenzionalne karakteristike mreže

a - osno rastojanje uzdužnih žica [mm]
t - osno rastojanje poprečnih žica [mm] uslov t ≤ 3a i (a+t) ≤ 400 mm
L - dužina mreže [mm]
B - širina mreže [mm]
D - prečnik uzdužnih žica [mm] d - prečnik poprečnih žica [mm]
X1,X2 - prepust uzdužnih žica [mm]; 10mm ≤ X1,X2 ≤—t 2
Y1,Y2 - prepust poprečnih žica [mm]; 10mm ≤ Y1,Y2 ≤—a 2

U okviru proizvodnog programa armaturnih mreža moguće su mnogobrojne kombinacije uzdužnih i poprečnih žica (ø4 – ø12) i rastojanja 50 – 250 mm, (uzdužni korak min 100) pri čemu je ponuđen sledeći asortiman:

Uzdužno nosive, R – mreže

žice su ukrštene u obliku pravougaonika, a nosiva je uzdužna žica

Obostrano nosive, Q – mreže

žice su ukrštene u obliku kvadrata (a=t), a nosive su i uzdužne i poprečne žice

Poprečno nosive, T – mreže

žice su ukrštene u obliku pravougaonika (a>t), pri čemu su nosive poprečne žice

Mreže za vertikalnu gradnju zidova, Rx mreže

identična je R – mreži, osim što su prepusti na jednoj strani mnogo duži od prepusta na drugoj, a definišu se prema konkretnim potrebama

Mreže za vertikalnu gradnju zidova, Qx mreže

identična je Q – mreži, osim što su prepusti na jednoj strani mnogo duži od prepusta na drugoj, a definišu se prema konkretnim potrebama

Specijalne mreže po posebnoj narudžbini, S – mreža

dužina (L) i širina (B) se menja, a masa mreže se posebno izračunava

Arma
Armaturne mreže

Armaturne mreže

Binori

Binori

Čelična šipka hladno vučena

Čelična šipka hladno vučena

Hladno valjana žica

Hladno valjana žica

Distanceri

Distanceri

Gabioni

Gabioni

Remenate

Remenate

Ogradni sistemi

Ogradni sistemi

Arma

Kvalitet na 1 mestu

Arma

telefon

Telefon :+381 21 770 520

mail

E-mail : office@arma.rs

google maps

Pozicija na mapi : Arma

ograda

ARMA

JNA 137,
21426 Bač,
Srbija

Telefon:+381 21 770 520
Telefon:+381 21 772 310
Telefon:+381 21 772 288
Faks:+381 21 771 797

Email: office@arma.rs

Arma

100% KVALITET

mreža, binori, šipka, žica, obradjeno gvoždje, remenate, gabioni, distanceri, panelne ograde, cinkovanje galvansko, bojenje prahom

    RADNO VREME


Ponedeljak - Petak "07:00" - "17:00"
Subota "09:00" - "15:00"
Prijavite se da Vas poštom obaveštavamo o najnovijim akcijama i dešavanjima.
Google plus
Facebook
Li
Twita
© 2016 Arma // All rights reserved
Dizajn Studio Digital , Novi Sad